Prezentacja na 11 Międzynarodowym Festiwalu Fotograficznym w Rybniku